Header Ads

Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến - League of Legends: Wild Rift (Trailer)

Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến tên gốc là: League of Legends: Wild Rift
Game sẽ thử nghiệm vào tháng 12/2019 và ra mắt vào năm 2020 trên toàn thế giới.
 LMHT Tốc Chiến.