Header Ads

Tài khoản App Store để tải game nước ngoài


Tài khoản App store hay còn gọi là Tài khoản itune được dùng trên các máy chạy hệ điều hành IOS như iphone, ipad, mình chia sẻ acc app store ở các nước như Trung Quốc (china), Mỹ,.....

Dưới đây là các tài khoản App store ở một số quốc gia để các bạn tải game (đừng đăng nhập để vọc icloud nhé kẻo bị khóa máy).
Có acc app store china, mỹ cho các bạn thoải mái lựa chọn.

Cập nhật cách tải game mới ở đây các bạn click vào xem nhé: Hướng dẫn tải game ở nước ngoài trên iOS

Password chung : Heaven123987
AUSTRALIA : zh9kuzwiemek@yahoo.com
BRAZIL : rx00ul2uma10@yahoo.com
CANADA : k5p8m1rkdk6z@yahoo.com
CHINA : pue1eetr56g1@yahoo.com
DENMARK : vdozstrvqcvn@yahoo.com
FRANCE : hpsu10kamaqv@yahoo.com
GERMANY : xv3ict8qk2u1@yahoo.com
HONG KONG : h47tunhr2adz@yahoo.com
HUNGARY : brbmojgw20ly@yahoo.com
INDIA : kb1o75ormpie@yahoo.com
ITALY : fnhq3pakl47b@yahoo.com
JAPAN : vez9gmoqptc1@yahoo.com
KOREA, REPUBLIC OF : w2zkliq08589@yahoo.com
MACAO : sr7hc43eu6pa@yahoo.com
NEW ZEALAND : s43p9megpqlm@yahoo.com
RUSSIA : ihmp30yzpe7p@yahoo.com
SAUDI ARABIA : qlxwpu8aq4sz@yahoo.com
SINGAPORE : cs5prvbmrzg3@yahoo.com
SPAIN : cgr02x16ue5g@yahoo.com
SWEDEN : wp1i1k5cc8jh@yahoo.com
TAIWAN : oqq65qsll96r@yahoo.com
THAILAND : qhm5sjgqct46@yahoo.com
UNITED KINGDOM : uaxnb0jdf8d1@yahoo.com
UNITED STATES : hcgug4x3bjmh@yahoo.com
VIET NAM : qqidmn2eo69u@yahoo.com
Ở đây chúng ta có tài khoản itune china để các bạn tải các game ở App Store khu vực china (trung quốc).