Hướng dẫn tạo tài khoản Apple China không cần Visa cho IOS

Hướng dẫn tạo tài khoản Apple China không cần Visa cho IOS

Cần chuẩn bị:1. Máy PC/Laptop.

2. Tải ITunes mới nhất tại đây >>> Download , cách cài chỉ cần bấm Next, next & next, rất đơn giản.

3. Sau khi cài đặt xong, tạo tài khoản theo thứ tự hình ở dưới hoặc vào link này: https://appleid.apple.com/account#!&page=create
Copy thông tin màu đỏ địa chỉ, mã bưu điện & số điên thoại china ở dưới:

Địa chỉ     : 上海市浦东新区世纪大道8号5F


Khu vực  : 市浦东新区
Mã BĐ    : 200001
Số ĐT      : +86 21 2033 5300

Mới hơn Cũ hơn

Mới nhất