Publicidade

Fan bất ngờ với diện mạo mới của Bé Chanh, cười nhạo 'thần rừng' bởi lý do mà anh “xuống tóc”