Header Ads

Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile (Game 3D của Tencent Games)

Shan da và Perfect Word (hãng sản xuất game) cảm thấy không còn đủ sức để tiếp tục nuôi hi vọng về việc cầm trịch sản phẩm này khi họ đã có Dragon Nest M của NCSoft. Có lẽ chỉ Tencent mới đủ “trình” để nhào nặn nên một Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile hoàn chỉnh nhất. Nên nhớ phiên bản PC Thế Giới Hoàn Mỹ chính là được Perfect World phát triển.

tải game Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile. Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile, giftcode Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile 3d