Header Ads

Vương Giả Vinh Diệu: Bàng Thống - Đông Hoàng Thái Nhất (庞统和东皇太一)

 Bàng Thống - Đông Hoàng Thái Nhất, 2 tướng cùng  hòa làm 1 trong game Vương Giả Vinh Diệu.

Mới các bạn xem video chi tiết: